Deklaracja zakupu

pola obowiązkowe

Informacje na temat kolporterów

Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej www.dp.kolporter.com.pl. Ewentualne pytania można kierować do Centralnego Działu Prenumeraty mailowo na adres: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl lub telefonicznie na numery 22 355 04 71 do 75.

Ruch S.A.
Zamówienia na prenumeratę można składać na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl/rzeczpospolita. Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl, lub kontaktować się z Infolinią Prenumeraty pod numerem: 801 800 803, 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Garmond Press Sp. z o. o.
tel. 22 837-30-08, www.garmondpress.pl/garmond/prenumerata. Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl

Poczta Polska S.A.
Zamówienie na prenumeratę można złożyć w każdej placówce pocztowej, u listonosza i na stronie: www.prenumerata.poczta-polska.pl.

As Press (Warszawa)
tel. 22 750-84-29 lub 22 750-84-30

GLM Sp. z o.o. (Warszawa i okolice)
tel. 22 649-40-80, 22 649-41-61, www.glm.pl. Ewentualne pytania można kierować na adres e-mail: prenumerata@glm.pl.
Masz pytania?
Skontaktuj się z biurem obsługi klienta:
e-mail: prenumerata@rp.pl, tel. 800 12 01 95 (prenumerata papierowa)
lub e-mail: serwisyplatne@rp.pl, tel. 801 15 15 15 (prenumerata elektroniczna)